Giới thiệu về công ty

Tên công ty
VIET NAM RECOMM co.,ltd.
Thành lập
01/06/2017
Kỳ quyết toán
Tháng 9
Vốn điều lệ
447.000 Đô la Mỹ
Địa chỉ
Floor 4, 4 Nguyen Thi Minh Khai, Đa Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City,Vietnam
Ban giám đốc
Tổng giám đốc
阿部 亮太郎
Chủ tịch (bán thời gian)
清水 直也
Người quản lý (bán thời gian)
鶴岡 慶昌
Cán bộ (bán thời gian)
淡嶋 祐史
Cán bộ (bán thời gian)
須永 悟之
Nội dung kinh doanh
Tiêu thụ thiết bị chiếu sáng LED