Cùng vươn tới mục tiêu nâng cao
mức độ hài lòng của khách hàng cho doanh nghiệp!

Công ty "VIET NAM RECOMM" đang tìm kiếm các đối tác
có thể cùng nhau hướng tới mục tiêu tăng cường lợi nhuận.

Liên hệ qua điện thoại

+84 (028) 3535-4988

Nhận liên hệ qua điện thoại từ 9:00 đến 18:00 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

Liên hệ qua điện thoại
Chuyển sang trang liên hệ từ đây

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc E-mail.
Chúng tôi luôn mong chờ mọi liên hệ.