Giới thiệu về công ty

Tên công ty
VIET NAM RECOMM co.,ltd.
Thành lập
01/06/2017
Kỳ quyết toán
Tháng 9
Vốn điều lệ
447.000 Đô la Mỹ
Địa chỉ
Tầng 12A, 72 đường Lê Thánh Tôn và 45A đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ban giám đốc
Tổng giám đốc
Kinoshita Atsushi
Chủ tịch không thường trực
Kinoshita Takeshi
Trưởng ban kiểm soát hội đồng quản trị
Ishiduka Naoki
Ủy viên không thường trực
Towata Masahiro
Ủy viên không thường trực
Kojima Shoko
Nội dung kinh doanh
Tiêu thụ thiết bị chiếu sáng LED